Warning: SQLite3::exec(): disk I/O error in /home/admin/web/durgeeeeeeeeeen3001.ru/public_html/index.php on line 71

Warning: SQLite3::querySingle(): Unable to prepare statement: 10, disk I/O error in /home/admin/web/durgeeeeeeeeeen3001.ru/public_html/index.php on line 1494
Томи Адейеми Dzieci prawdy i zemsty - plaiful.ru
PLAIFUL.RU

Томи Адейеми Dzieci prawdy i zemsty

Томи Адейеми Dzieci krwi i kości

Группа авторов Otyłość u dzieci


Autorzy omawiają wszystkie najważniejsze problemy związane ze zjawiskiem otyłości u dzieci i młodzieży. Część I jest poświęcona zagadnieniom fizjopatologii i epidemiologii otyłości u dzieci, a częścią II – różnym aspektom klinicznym oraz prewencji i leczeniu otyłości u dzieci. Obejmuje rozdziały dotyczące m.in. oceny klinicznej, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka otyłego, opieki psychologicznej, metod terapii farmakologicznej i chirurgicznej oraz roli lekarza rodzinnego.

1214 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży


Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to pierwszy tak obszerny polski podręcznik tej dyscypliny. Do jego stworzenia zaproszono Autorki i Autorów reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce, uznanych praktyków klinicznych oraz psychoterapeutów. Podjęli oni trud przekazania najbardziej współczesnej wiedzy teoretycznej i empirycznej w sposób zrozumiały i odnoszący się do działań praktycznych. Treści podręcznika uporządkowano w sześciu częściach: • Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – omówiono tu rys historyczny oraz podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, zdefiniowano tę dziedzinę nauki i określono jej przedmiot, przedstawiono ogólne teorie i modele stosowane do analizy zjawisk zdrowia i zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji oraz wiedzę z psychologii rozwojowej niezbędną do rozumienia nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży. • Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży – szczególną uwagę poświęcono tu specyfice diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży; omówiono modele diagnozy, postępowanie diagnostyczne dziecięcego psychologa klinicznego oraz stosowane w diagnozie klinicznej dziecka metody, z uwzględnieniem specyfiki diagnozy neuropsychologicznej. W bloku tym znalazł się też rozdział poświęcony etycznym zasadom postępowania psychologia klinicznego dzieci i młodzieży jako badacza i praktyka. • Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – w tej części omówiono psychologii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Zaprezentowano wiedzę psychologiczną i wyniki badań nad wybranymi zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży opisanymi w aktualnie obowiązujących systemach klasyfikacyjnych. • Kliniczne problemy dzieci i młodzieży – w kolejnych rozdziałach specjaliści scharakteryzowali wybrane trudności, które nie spełniają kryteriów zaburzenia psychicznego, ale znacząco wpływają na dyskomfort psychiczny oraz obniżają zdolności do skutecznego funkcjonowania w najważniejszych dziedzinach życia (m.in. agresja, samookaleczenia, otyłość czy przedwczesne macierzyństwo). • Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – opisano tu trudności obserwowane u dzieci i młodzieży, które dotyczą m.in. zmagania się dziecka z chorobą, zaburzeń psychicznych rodzica, kryzysów rodzinnych, adopcji i opieki zastępczej oraz cyfryzacji życia. • Wybrane problemy pomocy psychologicznej – podręcznik kończą zagadnienia związane z różnymi formami praktycznej działalności psychologa klinicznego dzieci i młodzieży. Oprócz omówienia specyfiki pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzinom poruszono też zagadnienia profilaktyki, psychoterapii wybranych zaburzeń, wczesnej interwencji i terapii neuropsychologicznej oraz społecznych i środowiskowych form pomocy (np. socjoterapia). Podręcznik jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do studentów psychologii, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów specjalizacyjnych. Polecamy go także psychologom praktykom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz przedstawicielom zawodów pokrewnych: pedagogom, kuratorom sądowym, lekarzom, socjologom itp. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy niepokoją się o przebieg rozwoju i wzorce funkcjonowania swoich dzieci. Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie wypełni lukę na rynku wydawniczym i stworzy okazję nie tylko do uzupełnienia wiedzy, ale też do refleksji, przemyśleń, dyskusji i rozwoju zawodowego.

3618.14 RUR

/ / похожие

Подробнее

Sylwia Trojanowska Prawdy i tajemnice

Stanisław Piekarski Prawdy i herezje. Encyklopedia wierzeń wszystkich ludów i czasów

Grzegorz Dziechciarz Obnażenie prawdy Tom I

Ryszard Zajączkowski Głos prawdy i sumienie

Michael Schulte-Markwort Zaburzenia u dzieci i młodzieży. Co obciąża nasze dzieci i jak możemy im pomóc

Stanisław Gołąb Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku

Aleksander Brückner Legendy o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej. Szkic z dziejów chrześcijaństwa u Słowian

Marcin Baran «Xanas» Call of Juarez: Gunslinger


Poradnik do gry Call of Juarez: Gunslinger to kompletna solucja czternastu rozdziałów gry wzbogacona o liczne porady i opisy umiejętności każdej z klas. Opracowanie zawiera również bogato ilustrowane lokalizacje wszystkich znajdziek – Okruchów Prawdy. Call of Juarez: Gunslinger – poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Rozdział 1 (Okruchy prawdy (znajdźki)) Desperado (Umiejętności) Rozdział 5 (Okruchy prawdy (znajdźki)) Rozdział 2 (Okruchy prawdy (znajdźki)) Rozdział 4 (Okruchy prawdy (znajdźki)) Rozdział 3 (Okruchy prawdy (znajdźki)) 1 – Once Upon a Time in Stinking Springs (Solucja) 3 – A Bullet for the Old Man (Solucja) 14 – The Good, the Bad and the Dead (Solucja) Rozdział 6 (Okruchy prawdy (znajdźki)) Informacja o grze Nowa odsłona westernowej serii wrocławskiego Techlandu. Gunslinger to powrót na Dziki Zachód, podczas którego staniemy twarzą w twarz z najbardziej znanymi rewolwerowcami (wśród nich są Jesse James czy Billy the Kid). W produkcji pojawiło się kilka nowych pomysłów, w tym lepszy tryb koncentracji oraz usprawniony system rozwoju postaci. Gra Call of Juarez: Gunslinger, dobrze przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, to przedstawiciel gatunku strzelanin. Tytuł wydany został w Polsce w 2013 roku i dostępny jest na platformach: PC, X360, PS3. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju to: z polskimi napisami.

158.93 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń

Группа авторов Dzieci i zdrowie Wstęp do childhood studies Tom 1 i 2

Группа авторов Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży

Tomasz Krywan Wartość własnej pracy małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci – rozliczenie podatkowe i składkowe

Anna Kamińska-Mieszkowska Szumią, trzeszczą i szeleszczą. O polskiej fonetyce dla dzieci i młodzieży

Sławomir Trusz Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów

Группа авторов Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży

Rutkowska Izabela Deficyty w rozwoju somatycznym i motorycznym dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku

plaiful.ru — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить Томи Адейеми Dzieci prawdy i zemsty по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте plaiful.ru предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки Томи Адейеми Dzieci prawdy i zemsty — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.